Back

Microsoft Visual Studio
KURS AFATSHKURTER

Kohëzgjatja: 1 muaj
Frekuenca: 3 herë në javë
Programi mësimor: 40 orë
Vlerësimi: CERTIFIKATE

Kjo kurrikulë ka të gjithë trajnimin që ju nevojitet për t’ju ndihmuar të zotëroni të gjitha aspektet e zhvillimit duke përdorur Microsoft Visual Studio dhe .NET Framework. Mësoni gjithçka, nga bazat e programimit deri te aftësitë dhe ekspertiza specifike që kërkohen për të fituar çertifikimet tuaja Microsoft MCTS, MCPD dhe MCSD.