Back

Ernaso Kerbizi

Drejtor i Kolegjit

Stafi:

Spartak Pocari – Koordinator IT
Blerta Shpata – Specialiste Marketingu
Nada Vojka – Zhvilluese e Projekteve dhe Kurseve të Kontraktuara
Mariola Piranjani – Koordinatore Projektesh
Albert Xhaxho – Drejtues i Autoshkolles
Kujtim Turhani – Laborant
Vasiliqi Koruni – Sekretare e Kolegjit
Aida Kovaci – Ass Regjistruese

Departamenti Art & Design

Departamenti i Automekanikës

Departamenti i Teknikave te Aplikuara

Departamenti i Teknologjisë së Informacionit