Kurse Trajnuese

Me Rëndësi, në përfundim të kursit, studenti pajiset me ÇERTIFIKATË ose DIPLOMË në varësi të kursit që njihet nga Ministria e Punës

Gjuhë programimi

C/ C++ Programming

Web Programming

JAVA Programming

Lab View

Visual Basic Programming

PLC Programming

Kurse Grafike

3DMAX

Adobe Illustrator

Corel Draw

Web Page Design

Photoshop

Adobe InDesign

Teknologji Informacioni

Windows 7/8/10

My SQL

CSS

Active Directory Infrastructure

Linux

Oracle

Computer Architecture

CDS Win

Microsoft Office 2010/2013/2016

Windows Server

SQL Server

Intro computer

Kurse Inxhinjerike

AutoCAD 2D

AutoCAD 3D

AutoCAD Specialist

AutoCAD Electrical

Matlab

WaterCAD

Etabs

Robot Millennium

GIS

SAP 2000

AutoCAD MAP

AutoCAD Structural

Teknika të Aplikuara

Servis Automobilash

Teknik Saldimi

Specialist Elektrik

Topografi

Autoshkollë

Ngrohje-Ventilim-Ajër i Kondicionuar

Kurse Biznesi

Financa 5

Quick Books

Kontabilitet ALFA

Excel & Access Advanced

SPSS

Kontabilitet financiar

Kurse Menaxhimi

Menaxhim Biznesi

Menaxhim Zyre

Plan Biznesi

Menaxhim Projekti (Microsoft Project)

Të Reja

Mikrotik

Sketch Up

Marketing Digital (3 muaj)

Mobile Programming

Teknik Montazhi

Programim Sap ABAP (3 muaj)

Anglishte Teknike (2 muaj)

Montim, mirembajtje Ashensoresh

Programming Module

Spss Modeler (2 muaj)