Back

Instituti “Harry Fultz” ofron edukim cilësor dhe të qëndrueshëm me standarde ndërkombëtare, frymëzon nxënësit dhe studentët në arritjen e objektivave akademike dhe të karrierës, për t’u bërë qytetarë të ndërgjegjshëm, profesionistë të kualifikuar, të cilët kontribuojnë në përmirësimin e jetës së komunitetit, vendit dhe rajonit.