Back

PROGRAM AFATGJATE:

Kohezgjatja: 3 muaj

Struktura: 1 semester

Frekuenca: 4 dite ne jave

Programi mesimor: 100 ore

Vleresimi: DIPLOME

Programi përmban:

SQL Server Database Administrator

C sharp

PHP

Rreth këtij kursi:

  • IT Professionalofron informacion dhe dije solide mbi ceshtjet e sotme teknologjike. Per te perballuar sfidat dhe per te patur nje mbarevajtje fleksibel te bizneseve, manaxhet e IT dhe tekniket e saj, priren te qasin zgjidhjet me te mira profesionale qe vijne nga pergatitje profesionale ne kete fushe.
  • IT Professional – eshte nje program afatgjate i hartuar per te gjithe ata qe kerkojne te permiresojne dijet ne fushen e teknologjise se informacionit, duke u pajisur me aftesite e duhura teknike per te nisur nje karriere ne kete fushe.
  • Ky program mbulon bazat e teknologjise kompjuterike, instalimin dhe konfigurimin e kompjuterave, laptopeve, administrimin hardware dhe software. Njekohesisht studentet eksplorojne sisteme te ndryshme operative, duke pervetesuar te gjitha proceset e instalimit dhe troubleshooting.
  • Njohurite e perfituara gjate ketij programi, mundesojne studentin t’i nenshtrohet testimeve CompTIA+ Certification Exams, CISCO (CCNA & CCNP)