Back

Pikture

Kohezgjatja: 3 muaj

Struktura: 1 semester

Frekuenca: 3 dite ne jave

Programi mesimor: 100 ore

Vleresimi: DIPLOME

Programi ka si qellim te aftesoje studentet ne teknikat e vizatimit me dore te lire, tu jape atyre principet mbi ngjyren dhe formen, tu mesoje teknikat e pikturimit me vaj dhe akuarel.