Back

WEB DEVELOPPER

PROGRAM AFATGJATE:

 

 

Kohezgjatja: 3 muaj

Frekuenca: 4 dite ne jave

Programi mesimor:  100 ore

Vleresimi: DIPLOME

Programi përmban:

Web Page Design

Web Page Programming

Word Press

WEB PAGE DESIGN – 40 ore

Lenda ka si qellim te aftesoje studentet ne ideimin dhe ndertimin e faqeve te internetit. Lenda eshte perqendruar ne 3 programe bashkekohore te nevojshem per ndertimin e faqeve te Web-it, sic jane: Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash dhe Photoshop-i. Gjate lendes, nepermjet ushtrimeve te ndryshme te zgjidhura nga instruktori, studentet do te mesojne dhe menyrat dhe principet e ndertimit te nje webi.

WEB PAGE PROGRAMMING – 40 ore

Qellimi i lendes eshte te aftesoje studentet ne ndertimin e faqeve dinamike te web-it.dhe me “inteligjence artificiale”. Lenda u jep studenteve bazat e programmimit ne HTML, CSS, PHP, ASP, JavaScript etj si dhe i afteson ata ne teknikat e ndertimit te ketyre faqeve.

Word Press – 20 ore

Lenda ka si qellim te aftesoje studentet ne perdorimin e framework-eve, ne ndertimin e website ne menyre te shpejte dhe efektive.