Back

TOPOGRAFI

Program afatgjate

Kohezgjatja: 3 muaj

Ore mesimore: 100 ore

Vleresimi: DIPLOME

Programi ofron njohuri dhe aftesi mbi:

Vizatimin teknik

Gjeodezine

Punimet gjeodezike ne ndertim.