Back

Teknik Smartphonesh

PROGRAM AFATGJATE:

Kohezgjatja: 3 muaj

Frekuenca: 3 here ne jave

Programi mesimor: 100 ore

Vleresimi: DIPLOME

Programi permban:

Elektronike Dixhitale dhe Analoge

Arkitekture Smartphonesh

Veglat e punes

Teknikat e Diagnostifikimit dhe Riparimit

Sistemet e Operimit