Back

TEKNIK NDERTIMI

Program afatgjate

Kohëzgjatja: 3 muaj

Orë mësimore: 100 orë

Vlerësimi: DIPLOME

Teori – 50 orë mësimore

Praktikë dhe projekte – 50 orë mësimore

Programi përmban:

Vizatim teknik & Materiale ndërtimi

Materiale industriale, teknologji metalesh, mekanikë e zbatuar dhe mekanikë ndërtimi

Arkitekturë, elementë të ndërtesës dhe teknologjia e tyre

Konstruktsione ndërtimi

Gjeodezia dhe punimet gjeodezike në ndërtim