Back

TEKNIK NDERTIMI 

Program afatgjate:

Kohezgjatja: 3 muaj

Ore mesimore: 100 ore

Vleresimi: DIPLOME

Teori – 50 ore mesimore

Praktike dhe projekte – 50 ore mesimore

Programi permban:

Vizatim Teknik

Materiale industriale, teknologji metalesh, mekanine e zbatuar dhe mekanike ndertimi

Materiale ndertimi

Arkitekture; elemente te nderteses dhe teknologjia e tyre

Konstruksione ndertimi

Gjeodezia dhe punimet gjeodezike ne ndertim