Back

Teknik Kompjuteri

PROGRAM AFATGJATE:

Kohezgjatja: 3 muaj

Struktura: 1 semester

Frekuenca: 4 dite ne jave

Programi mesimor: 100 ore

Vleresimi: DIPLOME

Programi permban:

Arkitekture Kompjuteri

Windows

Diagnostifikim dhe Riparim

Programi afatgjate “Teknik kompjuteri” pajis studentet me aftesi, dije dhe njohuri per t’u bere nje teknik profesionist ne fushen e rrjeteve kompjuterike. Gjate programit, studentet do te njihen me gjuhen e elektronikes dhe te programimit. Njekohesisht, ata do te njihen me hardware-t e kompjuterit dhe me sistemet operuese. Me vone ata do te thellojne studimet ne rrjetet kompjuterike duke punuar me platforma te ndryshme “hardware”, protokolli dhe serveri. Theksi do te vihet ne sigurimin e rrjetit kompjuterik. Studentet jo vetem do te zhvillojne aftesite e tyre interpersonale ne punen individuale dhe ne grup, por gjithashtu do te fitojne eksperience pune duke u ushtruar profesionalisht ne kete fushe e cila do te finalizohet me nje projekt final qe do te zere vend ne fund te programit. Tekniket e kompjuterit punojne ne organizata te vogla dhe te medha. Funksioni i tyre perfshin instalimin e software-ve dhe aplikimet ne sistemet kompjuterike. Studentet do te pergatiten te punojne si anetar grupi, duke analizuar, instaluar, perditesuar, duke u kujdesur per sistemet dhe duke zgjidhur problemet e rrjetit kompjuterik.