Back

Teknik Elektronik

PROGRAM AFATGJATE:

Kohezgjatja: 3 muaj

Struktura: 1 semester

Frekuenca: 4 dite ne jave

Programi mesimor: 100 ore

Vleresimi: DIPLOME

Pershkrimi i programit:

Ky program do te ndihmoje studentet te fitojne njohuri dhe aftesi per te gjetur suksesin ne fushen e elektronikes. Kurrikula e ketij programi mbulon:

  1. Mjetet e shkembimit, lloje te ndryshme qarqesh elektronike: amplifikatore, oshilatore dhe pajisje fuqie
  2. Qarqe rezonante, sensore elektronike dhe qarqe audio e RF
  3. Riparimin ose zevendesimin e pjeseve defektoze si motore, siguresa, rondele
  4. Grumbullimin dhe testimin e pajisjeve pas riparimit