Back

Teknik për mirëmbajtjen e ashensorëve dhe shkallëve elektrike

PROGRAM AFATGJATE

Kohëzgjatja: 3 muaj

Programi mësimor: 100 orë

Vlerësimi: DIPLOME

Përshkrimi i programit:

Teknikët për mirëmbajtjen e ashensorit instalojnë, riparojnë dhe mirëmbajnë ashensorët dhe shkallët elektrike. Ky program afatgjatë ofron mundësinë më të mirë për t’u bërë profesionist i fushës, duke zotëruar një nga profesionet më të kërkuara sot në tregun e punësimit. Programi zhvillohet në 3 muaj, ku teoria ndërthuret me praktikën, duke aftësuar studentët të punësohen menjëherë pas trajnimit ose të ndërtojnë biznesin e tyre fitimprurës.

Kërkesa paraprake:

Mosha mbi 18 vjeç

Të ketë përfunduar arsimin e mesëm

Të jetë fizikisht i aftë për të punuar