Back

100 orë.
SAP eshte gjuhe programimi qe qendron sot ne qender te revolucionit te teknologjise se informacionit. Si lider ne tregun e aplikimit te software-ve SAP ndihmon bizneset /organizatat te luftojne efektet demtuese te kompleksitetit dhe te gjenerojne mundesi te reja per rritje dhe inovacion , madje edhe per te qene ne krye te konkurrimit. Softwar-i SAP i ofron kompanive instrumenta te fuqishme per te menaxhuar financat, logjistiken, burimet njerezore apo fusha te tjera te rendesishme te menaxhimit te biznesit. SAP jane programe kompjuterike per biznese qe operojne me sisteme software. Kompania nderton software qe jane specifikisht te dizenjuara te permiresojne funksionet e biznesit. Ato ofrojne software biznesi per recepsionet, sherbimet e klientit, si dhe programe per menaxhimin e burimeve njerezore apo inventarizimin e pajisjeve.

ABAP është një gjuhë programimi përgatitur nga kompania SAP AG. Termi ABAP qendron per inicialet e fjalëve gjermane Allgemeiner Prozessor Berichts Aufbereitungs, që do të thotë “Procesori i Përgjithshëm për Përgatitjen e Raporteve”.