Back

70 orë.

Aparaturat mjekësore që po hyjnë në Shqipëri janë aparatura të fjalës së fundit të shkencës. Ato përdoren gjerësisht në sistemin tonë shëndetësor krahas aparaturave mjekësore të gjeneratave me te hershme. Eshte e nevojshme te sigurojme nje brez specialistesh me aftesi te mira teorike dhe praktike qe te punesohen ne kete sector shume jetik per vendin . Tregu yne i punes ka mangesi te theksuara te ketij brezi teknikesh qe kane aftesi per te riparuar keto aparatura. Eshte kjo arsyeja qe Kolegji yne ka hapur kete kurs afatshkurter qe synon pikerisht aftesimin praktik te te rinjve do te plotesojne keto nevoja te tregut per kete profesion.