Back

PHOTOSHOP

KURS AFATSHKURTER:

Kohezgjatja: 1 muaj

Frekuenca: 3 here ne jave

Programi mesimor: 40 ore

Vleresimi: CERTIFIKATE

Kursi ka si qellim te aftesoje studentet ne perdorimin e programit Photoshop. Me shembujt dhe eksperiencen qe instruktoret do te sjellin perpara studenteve, jo vetem do kuptojne dhe do mesojne si perdoret ky program, por do te aftesohen edhe ne teknikat dhe artificat grafike qe perdoren per nje realizim sa me te shpejte te nje pune grafike.