Back

Paketa e Gjuhëve të Programimit

PROGRAM AFATGJATE:

Kohezgjatja: 3 muaj

Struktura: 1 semester

Frekuenca: 3 dite ne jave (Hene-Premte)

Programi mesimor: 100 ore

Vleresimi: DIPLOME

Programi permban:

Java Programming

C/C++ Programming

Visual Studio

Phython

Kursi ka si qellim te aftesoje studentet ne progamimin me: C++; Java, C, Visual Studio dhe Phython. Pasi te kene mesuar gjuhet e programimit, studentet nepermjet shembujve konkrete do te aftesohen edhe ne teknikat qe ndiqen per ndertimin sa me kompakt dhe standart te programeve. Kursi trajton ceshtje si: gjuhet e programimit, marrja e kerkeses per programin, ndertimi i bllokskemes llogjike, ndertimi i algoritmit, perpilimi në gjuhët e programimit, testimi i programit.