Back

My SQL
KURS AFATSHKURTER

Kohëzgjatja: 1 muaj
Frekuenca: 3 herë në javë
Programi mësimor: 40 orë
Vlerësimi: CERTIFIKATE

Çfarë do të mësoni?
Ky kurs përfshin të gjitha tiparet e reja dhe përmirësimet e tjera kryesore për MySQL 5.5 dhe Edicionin e Ndërmarrjeve MySQL. Kjo përfshin performancën, shkallëzimin, disponueshmërinë dhe rezervimet.