Back

100 orë.
Sot në gjithë botën tendenca e përdorimit të makinave elektrike po rritet me shpejtësi, pasi eficenca e tyre është maksimale dhe kuptohet që të gjithë synojnë pikërisht të harxhojnë sa më pak të jetë e mundur dhe njëkohësisht të sigurojnë që ndotja për ambientin te jetë sa më minimale të jetë e mundur.

Programi synon të japë njohuri teorike dhe praktike pikërisht për këto lloj makinash të njohura si elektrike.

Qëllimi i këtij programi është të aftësojë studentët të njohin, diagnostikojnë dhe riparojnë makinat elektrike duke siguruar në këtë mënyrë punësimin e tyre të shpejtë, pasi sic dihet në tregun e punës në Shqipëri këto aftësi për momentin mungojnë.