Back

Linux Specialist

PROGRAM AFATGJATE:

Kohezgjatja: 3 muaj

Struktura: 1 semester

Frekuenca: 4 dite ne jave

Programi mesimor: 100 ore

Vleresimi: DIPLOME

Programi ka si qellim te aftesoje studentet ne perdorimin e sistemit Linux, si sistem klienti dhe serveri, perdorimin e Linux-it ne ndertimin e rrjeteve kompjuerike dhe si programimin e filewall-eve per ndertimin e sistemeve te sigurise.