Back

GRAPHIC & DESIGN

PROGRAM AFATGJATE:

Kohezgjatja: 9 muaj

Struktura: 3 semestra

Frekuenca: 5 dite ne jave

Programi mesimor: 648 ore

Vleresimi: DIPLOME

Programi ka si qellim te pergatise studentet per tregun e punes ne fushat e Artit Grafike. Ti aftesoje ata per punesim prane studiove grafike, televizioneve, radiove, studiove te regjistrimit, gazetave dhe shtypshkronjave.

Studentet marrin njohuri te avancuara te programe: Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator, Premier, Audition, After Effect, 3ds Max, Corel Draw dhe Fotografi Dixhitale.