Back

KURS AFATSHKURTER

Kohëzgjatja: 1 muaj

Frekuenca: 3 herë në javë

Programi mësimor: 40 orë

Vlerësimi: CERTIFIKATE

AutoCAD Map është platforma kryesore në fushën e inxhinierisë së ndërtimit dhe manaxhimit hapësinor të të dhënave. AutoCAD Map lidh CAD dhe GIS duke siguruar hyrje të drejtpërdrejtë në sistemin e të dhënave, duke ofruar një shumëllojshmëri dizenjimi të informacionit hapësinor e gjeografik.

Përshkrimi i kursit

Ky kurs ofron dije mbi të gjitha konceptet dhe funksionet e software-s AutoCAD Map 3D për të krijuar, manaxhuar dhe analizuar harta të ndryshme