Back

ADOBE ILLUSTRATOR

KURS AFATSHKURTER:

Kohezgjatja: 1 muaj

Frekuenca: 3 here ne jave

Programi mesimor: 40 ore

Vleresimi: CERTIFIKATE

Qellimi i kursit eshte te aftesoje studentet ne perdorimin e programit Adobe Illustrator. Ky program do t’u sherbeje studenteve per te realizuar grafike dy dimensionale vecanerisht te dedikuar per ilustrime printimi, multimediale dhe web-i. Gjate kursit studentet do te perdorin njohurite e fituara nepermjet disa projekt kurseve qe do te realizohen nen asistencen e instruktorit.