Back

100 orë.
Marketimi dixhital është një term që nënkupton marketimin e produkteve ose te shërbimeve nepermjet teknologjise dixhitale, kryesisht internetit. Ky marketim mund te realizohet edhe permes reklamave televizive, telefonise celulare dhe çdo mediumi tjetër dixhital. Në Shqipëri, vitet e fundit marketingu online vjen si një risi dhe pothuajse te gjitha bizneset kanë filluar të përfitojnë nga avantazhet që mund te sjellë marketingu online për rritjen e vizibilitetit si online ashtu edhe offline.

Avantazhet e marketimit dixhital jane te shumta por nder me kryesoret konsiderohen : shpejtesia e shperndarjes se informacionit ( kohe reale) , kosto minimale ose zero , outreach shume i larte, qe do te thote aksesohet nga miliona njerez kudo ne bote. Sot ne te gjithe boten ky lloj marketimi po gjen nje perdorim gjithnje e me te madh dhe po shenon rekorde te jashtezakonshme.